GAME OVER

HET SPEL TERUGKRIJGEN

Er is een spel geblokkeerd door Scouting. Al vele jaren. Scouting Nederland wil niet helpen dit spel terug te krijgen. Scouting Nederland wil geen maatregelen nemen om dit in de toekomst te voorkomen.

.

.

Dat is schrikken. Waarom wil Scouting Nederland niet dat deze en andere afbeeldingen worden gepubliceerd op Facebook? Samen met WOSM (Wereld Scouting) heeft ze het spel, waar deze foto’s uit komen, geblokkeerd. Waarom is dat? Wat heeft dit te maken met Saudi-Arabië?

.

.

WOSM sloot een contract met Saudi-Arabië, een totalitair regime. Voor 37 miljoen US Dollar werden ze sponsor van het “Messengers of Peace” programma. Scouting werd ingezet om het slechte imago van Saudi-Arabië op te poetsen.

.

.

Elk jaar moesten 2 miljoen scouts meedoen met “Messengers of Peace”,  10 jaar lang.

WOSM heeft zelf geen jeugdleden. De Jamboree On The Internet (JOTI) had wel 2 miljoen deelnemers. WOSM eiste toegang tot de gegevens van de jeugdleden. Het Wereld JOTI Team weigerde. Ze werden ontslagen.

.

.

Het Wereld JOTI Team had het Braziliaanse JOTI-spel wereldwijd uitgerold. Na het ontslag gingen ze samen door. Het spel was populair. WOSM vond dat niet leuk. Geen adresgegevens van jeugdleden. Minimale belangstelling voor WOSM’s eigen (magere) JOTI-aanbod.

Plan van Aanpak:

1) Het spel in diskrediet brengen. Als dat niet werkt:

2) De organisatoren zwart maken.

De coordinator van het spel (en voormalig Wereld JOTI Team-lid)  is lid van Scouting Nederland. WOSM verstuurde lasterlijke brieven over hem naar honderden JOTI-organisatoren wereldwijd.

Toen dat niet werkte:

.

.

3) Trademark aanvragen op het woord JOTI en de spel-pagina door Facebook laten blokkeren.

Het spel waar 50 vrijwilligers duizenden uren in hadden gestoken, werd kapotgemaakt door de blokkade van Facebook. Duizenden foto’s en filmpjes van opdrachten van scouts verdwenen. Het spel kan niet meer gespeeld worden.

Wat heeft Scouting Nederland er mee te maken? De verantwoordelijke was de Wereld JOTA-JOTI Coördinator van WOSM. Hij is lid van Scouting Nederland. Hij werd bijgestaan door de Internationaal Commissaris van Scouting Nederland, die op zijn verzoek acties ondernam.

.

Wat is het probleem? Op dit moment is de Facebook-pagina nog steeds geblokkeerd. WOSM wil dat de instructie daartoe van Scouting Nederland komt. Scouting Nederland weigert dat.

Het is erkend dat er grove leugens over een lid van Scouting Nederland in een officiële brief staan, maar er is nog steeds geen rectificatie.

.

Dit mag allemaal:  regels zijn achterhaald

Er is een geschil ingediend bij Scouting Nederland. De uitkomst is dat met de huidige regels dit gedrag door leden van Scouting Nederland is toegestaan. Dat betekent dat de regels niet voldoen.

Het Landelijk Bestuur weigert in gesprek te gaan of een onafhankelijke commissie in te stellen, die alle gebeurtenissen inventariseert en evalueert en met aanbevelingen komt.

.

Meer informatie

Dit is het verhaal in een notendop. In een briefwisseling met team Sociale Veiligheid staat meer informatie.

.

FAQ

Bovenstaande verhaal roept vragen op. De meest gestelde vragen zijn hieronder beantwoord.

Leden van  Scouting Nederland bewust maken van wat er kan gebeuren bovenin onze organisatie.

.

Uiteindelijke doel is na discussie in de Landelijke Raad regels aan te nemen die voorkomen dat soortgelijke ongewenste zaken nog eens kunnen gebeuren (en de huidige zaken worden rechtgezet).

.

Scouting Nederland moet zich gaan inzetten om het “governance framework” van WOSM  “best in class” te maken. Dit verkleint de kans op corruptie en machtsmisbruik in WOSM en beschermt (Nederlandse) WOSM-vrijwilligers.

WOSM had tot 2015 geen klachtenprocedure. Die is er nu wel, dankzij eerdere inspanning.

.

(Een klachtenprocedure is een essentieel onderdeel in een “governance framework”. Er zijn nog vele elementen die ontbreken.)

Het doel van JOTA-JOTI is jeugdleden virtueel met elkaar in contact brengen. Er zijn tientallen vrijwilligersinitiatieven die dat doel faciliteren. Een bekend Nederlands initiatief is www.joti.tv , dat een paar jaar eerder was gestart.

.

WOSM en Scouting Nederland hebben (logischerwijs) nooit een brief gestuurd met het verzoek het spel te stoppen.

De Internationaal Commissaris ondersteunde de Wereld JOTA Coördinator, die al 20 jaar vrijwilliger bij WOSM was. De IC kende dit lid van Scouting Nederland persoonlijk. Vriendendienst?

.

Het Landelijk Bestuur schaarde zich achter de IC. Tegen de tijd dat IC en LB realiseerden dat de Wereld JOTA Coördinator niet deugde, waren ze zodanig gecompromitteerd dat ze niet terug konden/durfden?

.

Het LB weet de echte redenen. Feit is dat de zaak in de doofpot wordt gestopt, in plaats van te adresseren.

Het was de bedoeling  inhoud van deze website in briefvorm te verspreiden tijdens de Landelijke Raad van 9 december 2023. Dat werd door de voorzitter verboden.

.

Om die reden is deze website gemaakt.

.

Er is tot vlak voor de LR gewerkt aan de website. Het LB krijgt gelegenheid op de website te reageren. De reactie zal hier gepubliceerd worden.

.

Update juni 2024: Het LB is uitgenodigd om te reageren op de inhoud. Er is geen reactie
ontvangen.

Beschuldigingen als blokkeren van Facebook-pagina’s, lasterlijke brieven, niet behandelen van klachten, weigeren voor landelijke functies is geen kleinigheid.

.

Er is een grote hoeveelheid bewijs, die ook in het bezit is van Scouting Nederland (Landelijk Bestuur, Geschillencommissie, Commissie van Beroep).

.

De meest correcte weg is om een onafhankelijke commissie aan te stellen, die het bewijs krijgt, analyseert en evalueert en op basis daarvan aanbevelingen doet voor aanpassingen van de regels.

.

Als er voor de Landelijke Raad van juni 2024 nog geen stappen zijn gezet, zal het bewijs aan deze website worden toegevoegd. Update juni 2024: het plan van aanpak is bijgesteld. Bewijs zal op een later moment gepubliceerd worden.

.

Als je geïnteresseerd bent in specifiek bewijs, stuur dan een mailtje naar info@open-scout.org. 

De website is een middel, geen doel. 

Deze website wordt opgeheven zodra er in WOSM en Scouting Nederland verbeteringen zijn aangebracht in het “governance framework”, zodat het risico op herhaling voldoende is verkleind.

Er is een universitair onderzoek gedaan naar “governance frameworks”, waarbij 28 sportfederaties zijn vergeleken. Dit vergelijkend onderzoek is een goed startpunt om te bepalen waar wij als Scouting op het moment staan en welke verbeteringen gewenst zijn. 

De kwestie is nog steeds actueel. De regels zijn sindsdien niet veranderd, zodat het gewoon weer opnieuw kan gebeuren. 

Daarnaast is de Facebook-pagina van het JOTI-spel nog steeds geblokkeerd en is de lasterlijke brief nog steeds niet gerectificeerd. De huidige organisatie heeft nog geen blijk van berouw getoond. 

De Dwaze Moeders protesteerden 30 jaar lang elke week, voordat ze hun doel hadden bereikt.

Het Landelijk Bestuur huldigt tot op dit moment (9 december 2023) de opvatting dat deze zaak een WOSM aangelegenheid is en Scouting Nederland geen betrokkenheid heeft.

.

Dat standpunt klopt niet. De Internationaal Commissaris heeft WOSM rechtstreeks gesteund in de pogingen het spel te stoppen. Bovendien heeft Scouting Nederland de sleutel om de Facebook-pagina te deblokkeren. Scouting Nederland is om meer redenen betrokken. Zie voor details de brief aan team Sociale Veiligheid.

WOSM (World Organisation of the Scout Movement) is voor Scouting Nederland als de FIFA is voor de KNVB. Op basis van het aantal leden (ongeveer 1%) heeft Scouting Nederland weinig in te brengen. 

.

Door aanhoudelijk de aandacht te vestigen op het feit dat klachten bij WOSM in de doofpot werden gestopt, kwam er in maart 2015 een WOSM-delegatie naar Scoutcentrum Kruithuis in Delft voor een tweedaagse bijeenkomst. Uitkomst was onder meer de implementatie van een WOSM Complaint Policy.

.

Met gerichte aandacht kan zeker iets bereikt worden.

De wereldwijde top van Scouting bestaat uit een klein aantal mensen en een grote pot geld. Dit is een voedingsbodem voor misstanden en corruptie.

.

In 2007 werd de Secretaris Generaal van de WOSM, Eduardo Missoni, afgezet. De Boy Scouts of America (BSA) heeft een grote contributieafdracht. Zonder hun bijdrage zou het World Scout Bureau in korte tijd failliet gaan. Via een Zweedse stroman werd een aanval geopend op Missoni, waar de BSA zich achter schaarde. BSA dreigde de geldkraan dicht te draaien, als Missoni niet opstapte. Die weigerde. De World Scout Committee zag vanwege het dreigend faillissement geen andere optie dan Missoni te ontslaan.

.

“Aardige” details. BSA is een conservatieve organisatie, die tot 2015 homo’s weerde als leiders. De Zweedse stroman kreeg later een functie als directeur bij het Wereld Scout Bureau in Genève. Missoni moest een non-disclosure agreement tekenen, maar weigerde dat. Dankzij die weigering is dit verhaal bekend.  

.

De Nederlandse Internationaal Commissaris WOSM noemde het ontslag van Missoni een zwarte dag voor Scouting, die we zo snel mogelijk moeten vergeten. Een vreemde zienswijze als je verbeteringen wilt in een organisatie.

.

Dan zijn er de ervaringen met de World Scout Foundation. Een klein clubje mensen dat op 80 miljoen US Dollar zit. Formeel zorgen ze voor extra financiën voor WOSM, zonder dat ze invloed mogen uitoefenen op beleid. Het was deze club die 37,5 miljoen US Dollar binnenhaalde van Saudi-Arabië.  Wil Scouting wel geassocieerd worden met een van de meest totalitaire regimes in de wereld? Als leden hebben we geen vrije keuze.

.

De situatie bij WOSM is organisatorisch (“governance framework”)  slechter dan bij wereldvoetbalbond FIFA.

.

Ik zou graag mijn kennis en ervaring willen delen in het meningsvormende deel van de Landelijke Raad.

De Landelijke Raad is het besluitvormende en controlerende orgaan van Scouting Nederland.

.

Ik vind dat de Landelijke Raad op de hoogte moet zijn van de zaken die genoemd zijn op deze website.

.

De beste manier is om het meningsvormende deel van de Landelijke Raad te gebruiken voor informatieoverdracht en discussie.

.

Het Landelijk Bestuur wil dit niet op de agenda zetten.  Vandaar dat ik de leden van de Landelijke Raad wil vragen dat te agenderen.

.

Zo’n verzoek kan worden ingediend bij het Landelijk Bestuur. Eerste stap is inventariseren wie dit voorstel zou willen steunen. Stuur een mailtje naar jan.kluiver@open-scout.org.

Streven is de LR van juni 2024, het kan ook een latere worden.

Update juni 2024: Omdat “verenigingsdemocratie” in juni 2024 op de agenda stond, is het LB gevraagd het te agenderen. Het LB heeft dat afgewezen.

Als je vraag er niet tussen staat, stuur dan een mailtje naar info@open-scout.org.

.

Als je suggesties of opmerkingen hebt, stuur dan ook een mailtje.

.

De inhoud van de website is met zorg samengesteld. Het is niet waarschijnlijk dat er (grote) fouten in staan. Zie je er wel een, of heb je bezwaar tegen hoe iets gepresenteerd wordt, stuur dan een mail naar jan.kluiver@open-scout.org.

.

Je krijgt in alle gevallen persoonlijk antwoord.

De eerste stap naar een oplossing is bewustwording. Deel www.open-scout.org met je (bestuurs)leden op sociale media.

.

Bespreek het in jouw regio. Ik wil graag de belangstelling van regio’s inventariseren om het onderwerp op de agenda van de Landelijke Raad te zetten. Stuur een mailtje naar jan.kluiver@open-scout.org.  Ik neem dan contact op hoe we verder kunnen gaan

De afbeeldingen op deze website zijn van JOTA-JOTI groepen over de hele wereld die meededen aan het spel.

Over mij

Deze website is opgezet door Jan Kluiver. Ik ben in 1976 geïnstalleerd als welp. Als verkenner kwam ik in aanraking met JOTA. Dat werd mijn hobby. Ik organiseerde JOTA-JOTI-gerelativeerde activiteiten op kampen als Haarlem Jamborette, NAWAKA, Nationale, Europese en Wereld Jamboree en de HIT. Van 1992 tot 2009 was ik lid van de landelijke JOTA-JOTI organisatie. 

In 2010 werd ik gevraagd voor het Wereld JOTI Team. De rest van het verhaal kun je lezen op deze website

.

Mijn jarenlange hobby is op ongekende manier tot een eind gekomen. Niet alleen ik ben benadeeld. Ook medevrijwilligers en deelnemers. JOTI als activiteit heeft er onder geleden. De grote wereldwijde potentie is nooit gerealiseerd.

.

“Dit mag niemand anders binnen Scouting overkomen.” dacht ik. Daar ben ik me voor gaan inzetten.