Facebook blokkeren

WOSM die een Scouting-Facebook-pagina blokkeert. Scouting Nederland die er niets aan wil doen. Wat is er aan de hand? Hoe is het in zijn werk gegaan?

.

De aanleiding kun je op de voorpagina lezen. WOSM had een radicale stap genomen om de gegevens van JOTI-deelnemers in handen te krijgen: het Wereld JOTI Team was ontslagen.

.

Slecht doordacht ontslag

WOSM had niet nagedacht over de gevolgen. Team weg. Kennis weg. Spelaanbod weg. WOSM had vrijwel niets meer te bieden voor JOTI.

.

WOSM had het populaire JOTI-spel overboord gegooid. De vrijwilligers van het oude JOTI-team pikten het op. Met veel succes. Positief voor WOSM: een flinke steun voor de JOTI-doelstelling om scouts virtueel met elkaar in contact te brengen.

.

WOSM zag dat anders. Dit succesvolle JOTI-spel moest gestopt worden.

.

Inschakelen Scouting Nederland

Projectleider van het JOTI-spel was een lid van Scouting Nederland. WOSM wilde dat hij stopte. WOSM schakelde Scouting Nederland in. De Internationaal Commissaris gehoorzaamde en vroeg het lid te stoppen. De projectleider weigerde te stoppen. De IC erkende dat het organiseren van het JOTI-spel toegestaan was.

.

De projectleider kreeg te horen dat de IC een publieke brief over hem zou schrijven op verzoek van WOSM. Een dreigement dat werd uitgevoerd. Meer over die brief in de update van december 2024.

.

Facebook geblokkeerd

Het JOTI-spelteam was druk bezig met de voorbereidingen van hun JOTI-spel, toen de melding binnen kwam dat de Facebook pagina van het JOTI-spel was geblokkeerd. Er werd inbreuk gemaakt op een trademark. Dat sloeg in als een bom.

.

WOSM had een trademark aangevraagd op de woorden JOTA, JOTI, en JOTA-JOTI. Een uitgave van 4000 euro. WOSM had met dit trademark Facebook gevraagd het JOTI-spel te blokkeren. 

.

De Facebook-pagina was een essentieel onderdeel in het spel. Het blokkeren zou de doodsteek zijn voor het JOTI-spel.

.

Het team sprak de verantwoordelijke binnen WOSM, de Wereld JOTA-JOTI Coördinator, erop aan. Hem werd gevraagd de Facebook-pagina te deblokkeren. Het antwoord: “It is against the law to use someone else’s trademark for your own purposes, no matter how well intentioned.” Er is niets mis met jullie spel, maar WOSM wil niet dat jullie dit spel organiseren.

.

Recht op gebruik van WOSM trademarks

Het team verwees naar de WOSM Intellectual Property Policy. Daarin staat dat leden gebruik mogen maken van de trademarks van WOSM. De Facebook-blokkade had geen grond op basis van eigen WOSM regels. De Wereld JOTA-JOTI Coördinator reageerde hier niet op.

.

Om de WOSM te dwingen kleur te bekennen, werd op Facebook gepost dat WOSM een trademark had aangevraagd op de woorden JOTA en JOTI. Er moest betaald gaan worden voor het gebruik. De Wereld JOTA-JOTI Coördinator reageerde nu wel. Dat was een leugen, dat was nooit de intentie geweest. WOSM bevestigde daarmee dat 4000 euro was uitgegeven met als doel de Facebook-pagina van het JOTI-spel te blokkeren.

.

Machtsmisbruik en weigering eigen regels te volgen. Er werd een klacht ingediend bij WOSM. Daar werd niet op gereageerd. Er werd steun gezocht bij Scouting Nederland. De Internationaal Commissaris wilde niets doen.

.

Trademarks ongeldig verklaard
De trademarks bleken nog niet definitief te zijn toegekend. JOTA en JOTI zijn woorden in het publieke domein. WOSM kan die niet claimen als een trademark, vonden wij. Na indienen van een bezwaarschrift kregen we gelijk: de trademarks werden ongeldig verklaard.

Met deze uitspraak naar Facebook. Facebook wilde niet reageren. Verzoeken tot deblokkeren moeten komen van de eigenaar van het trademark, in dit geval WOSM. Pogingen om bij Facebook iets te bereiken liepen dood.

.

Terug naar WOSM. WOSM reageerde niet. Scouting Nederland wilde niets doen. Klachten werden genegeerd. Zo kun je recht hebben op je Facebook-pagina, maar geen recht krijgen.

.

Huidige status
Die Facebook-pagina moet terug. Om twee redenen:

1. WOSM en Scouting Nederland moeten inzien dat dit grensoverschrijdend gedrag is, dat niet getolereerd wordt door ons als vereniging. Scouting is geen totalitaire staat, maar een democratische vereniging. De bestaande regels en procedures zijn niet goed en moeten aangescherpt worden om herhaling te voorkomen.  

2. Nostalgie en geschiedschrijving. De Facebook-pagina was zo onverwacht geblokkeerd, dat er geen kopie is.

.

WOSM negeerde diverse verzoeken. Uiteindelijk reageerde WOSM dat communicatie via Scouting Nederland moet lopen. Scouting Nederland is de afgelopen jaren vele malen gevraagd om WOSM te vragen de Facebook-pagina te deblokkeren. Scouting Nederland negeert dat verzoek, tot op de dag van vandaag.


Gevolgen voor JOTA-JOTI
JOTA was ooit grootste activiteit van Scouting met 1 miljoen deelnemers. JOTI zou JOTA gaan aflossen. Potentieel zou elke Scoutinggroep kunnen gaan meedoen. Inmiddels heeft de hele wereld internettoegang. De belofte van JOTI is niet waargemaakt.  Jarenlange tegenwerking van JOTI-vrijwilligers door één JOTA-conservatieveling is daar de oorzaak van. Het ontslag van het Wereld JOTI Team in 2013 en het blokkeren van het JOTI-spel zijn er de grootste voorbeelden van.


Reageren? jan@open-scout.org